การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก เข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการและเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์

      วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  แย้มเม่น ผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะฯ  ให้การต้อนรับ ผู้บริหารจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก คุณจตุธรรม เรืองจุติโพธิ์พาน ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการประชุมหารือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOA)  และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการลงนามความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยของทั้งสองฝ่ายต่อไป 

ถ่ายภาพ Cr : สันติ อโหสิ
ข้อมูล Cr : กมลชนก  กำเนิดนก
ข่าว Cr : กรรณิกา  จำปาทอง
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก 
 


 

1
2
Next