โครงการครอบครูพระวิษณุกรรม

 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562  สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการครอบครูพระวิษณุกรรม   โดยมีกิจกรรม ดังนี้
 - พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์  9 รูป
 - พิธีบวงสรวจพระวิษณุกรรม
 -มอบเกียรติบัตรให้กับสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 - พิธีไหว้ครู
 และกิจกรรมแจกเสื้อให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 

1
2
Next