โครงการ Gear Guide Camp

 เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562  ชมรมวิชาการ สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้ไปจัดโครงการ Gear Guide Camp ณ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  โดยได้จัดกิจกรรม ดังนี้
-กิจกรรมละลายพฤติกรรม
-แนะนำมหาวิทยาลัยและสาขาในคณะวิศวกรรมศาสตร์
-กิจกรรมสันทนาการ
-เกมนันทนาการ
-เกมกีฬา
-เกมฐานบูรณาการ
-กิจกรรมสัมพันธ์
-กิจกรรม Rally