ผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

      ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น พร้อมทั้งบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 -18.00 น. ณ ลานกิจกรรมอาคารเอนกประสงค์ 

ภาพ Cr: สันติ อโหสิ
เขียนข่าว/IT Cr: วิสุทธิ์ แก้วป้องปก