ภาพกิจกรรมสัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

      คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะผู้บริหาร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาศักยภาพองค์กร ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพ

ถ่ายภาพ Cr : กันตินันท์ มากมี / ศรีรัตน์ ทองล้ำ
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก