คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุฑิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562

      วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุฑิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน คือ อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล และครูช่างวาฤทธิ์  ภมร  ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติกล่าวสัมโมทนียกถาแก่ผู้เกษียณอายุราชการ  พร้อมกันนี้ผู้บริหาร บุคลากร ได้ร่วมแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยพร้อมเพรียงกัน

ถ่ายภาพ Cr  : สันติ อโหสิ
เขียนข่าว  Cr : กรรณิกา จำปาทอง
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก