คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

      คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อนำไปช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยในโรงพยาบาล 6 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และเพื่อเป็นการกระตุ้นและเชิญชวนให้ผู้สนใจร่วมกันบริจาคโลหิตเป็นประจำสม่ำเสมอทุก 3 เดือน 

ข้อมูล Cr : กมลชนก กำเนิดนก
ข่าว Cr  : กรรณิกา จำปาทอง
It Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก