นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลชั้นปีที่ 4-6 เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท ธาอัส จำกัด เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบแม่นยำ

      เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.รัตนา  การุญบุญญานันท์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร ได้นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลชั้นปีที่ 4-6 จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท ธาอัส จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบแม่นยำ เช่น รถแทรกเตอร์แบบไร้คนขับ เทคโนโลยีการปรับระดับพื้นที่ เป็นต้น

ข้อมูล/ข่าว Cr : แพรวไพลิน เกษียรมาตุเรศ
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก