คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการประชุมและการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Data Fusion Through Matrix and Tensor Decompositions: Applications in Medical Imaging โดย Professor Dr.Tulay Adali

      คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการประชุมและการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Data Fusion Through Matrix and Tensor Decompositions: Applications in Medical Imaging  โดย Professor Dr.Tulay Adali ผู้ทรงคุณวุฒิจาก University of Maryland Baltimore County (UMBC) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม EN617 อาตคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข่าว Cr : นุชนารถ แก้วแดง
ถ่ายภาพ/IT Cr : ศรัณย์  พร้อมเทพ