คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัย-ประถมศึกษา)

      21 ตุลาคม 2562 รองคณบดีฝ่ายบริหารและเครือข่ายสัมพันธ์ ผศ.ดร.ปาจรีย์  ทองสนิท เข้าพิธีวางศิลาฤกษ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัย-ประถมศึกษา)  และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อจัดสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ บริเวณอาคารโภชนาคาร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการนี้ พระมงคลกิจไพศาล(หลวงปู่ฤาษีตาไฟ) เจิมแผ่นศิลาฤกษ์และวางแผ่นศิลาฤกษ์ เพื่อเป็นศิริมงคลในการในการวางศิลาฤกษ์ดังกล่าว 

ถ่ายภาพ / ข่าว Cr : กรรณิกา  จำปาทอง
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก