ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการนำเสนอผลงานวิชาการ ICPEI

      วันที่ 16-18 ตุลาคม 2562, ผศ.ดร.ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์  ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุม International Conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI)  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยในงานนี้ ผลงานของ  ผศ.ดร.ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ ได้รับการโหวตให้ได้รับรางวัล Best Paper Award   ทางภาควิชาฯ จึงขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วย