มหาวิทยาลัยนเรศวร รับมอบเงินสนับสนุนโครงการ IEEE Student Membership Supporting Program 2019

      วันที่ 22 ตุลาคม 2562 นายสมพงษ์ ปรีเปรม ประธานคณะกรรมการบริหารของ IEEE Power & Energy Society - Thailand เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุน แก่ผู้แทนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ IEEE Student Membership Supporting Program 2019 ณ ห้องประชุม คบ. ชั้น 19 อาคาร ท.103 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร รับมอบทุนโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ แย้มเม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ถ่ายภาพ / ข่าว Cr : ดร.จิรวดี ผลประเสริฐ
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก
ไม่มีข้อมูล