คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดเสาหิน

     10 พฤศจิกายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดเสาหิน ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุและสืบสานประเพณีอันดีงามของประชาคมชาวมหาวิทยาลัยนเรศวร  

ข่าว Cr : กรรณิกา  จำปาทอง
ภาพ Cr : นันทวัน ดิอินทร์
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก