คณะกรรมการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร (ESPReL NU) เข้าตรวจประเมินห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

      วันที่ 14 พฤศจิกายน  2562 และคณะกรรมการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการภาควิชาฯ  ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร (ESPReL NU) ในการเข้าตรวจประเมินห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ครั้งที่  2 ณ  อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา ชั้น 1 เพื่อยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ภาพข่าว Cr : วิชญา  อิ่มกระจ่าง
ข่าว Cr : กรรณิกา  จำปาทอง
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก