กิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22 (YSC 2020) รอบที่ 2

      คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยประสานงานภูมิภาค ภาคเหนือ จัดกิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22 (YSC 2020)   ในวันที่  7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม EN617 อาคารเรียนรวม  คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพข่าว Cr : ศรัณย์ พร้อมเทพ/วิสุทธิ์ แก้วป้องปก
ข่าว Cr : นุชนารถ แก้วแดง
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก 

1
2
3
Next