ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ DigiWar 2019

      การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งได้จัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานไฟฟ้าภายใต้โครงการ “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า” มหาวิทยาลัยนเรศวร กับผลงาน ระบบควบคุมโรงเพาะเห็ดนางฟ้าอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่งร่วมกับการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และพลังงานแสงอาทิตย์

      โดยการประกวดครั้งนี้นิสิต ม.นเรศวร และภาควิชาได้รับรางวัลชนะเลิศ มีสมาชิกประกอบด้วย:
      1.นายปริญญา ลมพิมาย สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
      2.นายธนกฤต ไกรสิงห์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      3.นายนราชัย มูคำ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

      อาจารย์ที่ปรึกษา:
      นำทีมโดย ว่าที่ร้อยตรี ธานี โกสุม ครูช่าง ภาควิชาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
      ดร. จิรวดี ผลประเสริฐ ภาควิชาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
      รองศาสตราจารย์ ดร.พนัส นัถฤทธิ์ ภาควิชาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วงษ์ไทย 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก Page Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า