โครงการเกียร์อาสาทำโต๊ะสนามเพื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

 เมื่อวันที่ 17-27 ตุลาคม 2562 ณ อาคารปฎิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ   ชมรมวิศวะอาสา ได้จัดทำโครงการเกียร์อาสาทำโต๊ะสนามเพื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์   โดยได้ทำโต๊ะสนาม จำนวน 5 ตัว และซ่อมแซมโต๊ะสนามที่มีอยู่ จำนวน 5 ตัว รวม 10 ตัว เพื่อให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมต่างๆ  และได้ใช้นั่งอ่านหนังสือ 


        ข่าว , IT  cr : นางสาวอัจฉราภรณ์  ยิ้มฉิม
        รูปภาพ  cr : เพจ ชมรมวิศวะอาสามหาวิทยาลัยนเรศวร