โครงการอาสาพัฒนาเพื่อน้อง

 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562  ชมรมวิศวะอาสา  ได้จัดทำโครงการอาสาพัฒนาเพื่อน้อง ณ โรงเรียนวัดหนองหลุม ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ซึ่งทางชมรมฯได้ไปสร้างโรงจอดรถ ขนาด 6*8 ตร.ม. ซ่อมแซมทาสีเครื่องเล่น และปรับปรุงทัศนียภาพ ให้กับโรงเรียนดังกล่าว


        ข่าว , IT  cr : นางสาวอัจฉราภรณ์  ยิ้มฉิม
        รูปภาพ  cr : เพจ ชมรมวิศวะอาสามหาวิทยาลัยนเรศวร

1
2
3
Next