โครงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

 เมื่อวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารปฎิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ  ชมรมวิศวะอาสา ได้จัดทำโครงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ให้กับนิสิตและบุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฟรี  และเพื่อเป็นการฝึกฝีมือของสมาชิกในชมรมวิศวะอาสา


         ข่าว , IT  cr : นางสาวอัจฉราภรณ์  ยิ้มฉิม
        รูปภาพ  cr : เพจ ชมรมวิศวะอาสามหาวิทยาลัยนเรศวร

1
2
Next