โครงการน้ำใจเลือดหมูสุ่ชนบท ครั้งที่ 21

 เมื่อวันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2562 ชมรมวิศวะอาสา ได้จัดทำโครงการน้ำใจเลือดหมูสุ๋ชนบท ครั้งที่ 21 ณ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร   โดยได้ไปสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 6*12 ตร.ม. เทพื้นทราย ขนาด 6/9 ตร.ม.ทำอ่างสำหรับแปรงพันและชั้นวางรองเท้า และซ่อมแซม ทาสี เครื่องเล่นให้กับทางโรงเรียนฯ ดังกล่าว อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการทำงานเป็นทีม และรู้จักเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ปลูกจิตสำนึกในการตอบแทนสังคมให้กับสมาชิกในชมรม 


        ข่าว , IT  cr : นางสาวอัจฉราภรณ์  ยิ้มฉิม
        รูปภาพ  cr : เพจ ชมรมวิศวะอาสามหาวิทยาลัยนเรศวร


1
2
3
4
Next