โครงการสัญจรทางวิชาการ ครั้งที่ 29

 เมื่อวันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2562 ชมรมวิชาการ ได้จัดโครงการสัญจรทางวิชาการ ครั้งที่ 29 ณ โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมถ์ ตำบลฆะฆัง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  เพื่อติวรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 และจัดติว O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และ Gat ใหักับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร 

     
      ข่าว,IT cr :  นางสาวอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
      รูปภาพ cr : เพจชมรมวิชาการ  AcademicClubEng.NU 

1
2
Next