คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการผ้ามัดย้อม

      23 ธันวาคม 2562 ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย คุณจำรัส  ปลากัดทอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “ผ้ามัดย้อม” และเยี่ยมชมนิทรรศการ อาทิ การแสดงผ้า เครื่องแต่งกาย และผลิตทำมาจากผ้ามัดย้อม  ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพ/ข่าว Cr : กรรณิกา  จำปาทอง
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก