การประชุมความร่วมมือทางด้านวิจัยและผลิตนิสิต ระหว่าง กฟผ. ภาคเหนือ2 กับคณะวิศวฯ

ในวันที่ 26 มีนาคม 2555 ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ภาคเหนือ 2  ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ในที่ประชุมได้มีการหารือ เพื่อหาแนวทางร่วมกันเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านงานวิจัย และด้านผลิตนิสิตระดับต่างๆร่วมกัน