ต้อนรับโรงเรียนรัชดาวิชาการในการศึกษาดูงาน

          เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 13.00-16.00น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับความสนใจจากโรงเรียนรัชดาวิชาการ พิษณุโลก ในการขอศึกษาดูงานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 100 คน ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร
          ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ได้เข้าต้อนรับคณะดูงานของโรงเรียนรัชดาวิทยา และนักเรียนโรงเรียนรัชดาวิทยาได้เข้าดูงานในส่วนต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยให้ความสนใจเป็นอย่างมาก