คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารดน้ำดำหัวท่านอธิการบดี ม.นเรศวร

          ในวันที่ 10 เมษายน 2555 เวลา 16.00 น. คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้ารดน้ำดำหัว ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ในเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั้งรับโอวาทจากท่านอธิการบดี และบันทึกภาพร่วมกัน