ประเพณีสงกรานต์คณะ 18 เม.ย.55

          เมื่อวันพุธที่  18 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ทำพิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร ณ ลานกิจกรรมบริเวณโถงชั้นล่างอาคารวิศวกรรมโยธา ในพิธีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติ มาแต่โบราณ โดยใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่น เพื่อแสดงความเคารพ และขอพรจากผู้บริหาร นอกจากนี้ ยังสร้างความรู้สึกผูกพันกลมเกลียวต่อบุคคลในคณะ ฯ อีกด้วย

1
2
Next