รัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

          เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์  จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ.2555  ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ได้วางพวงมาลาเพื่อถวายเป็นราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยและชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ร่วมวางพวงมาลา