กำหนดกรอบ MOU คณะวิศวฯ กับ กฟผ.

          เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ได้มีการประชุมกำหนดกรอบบันทึกความร่วมมือ(MOU) ระหว่างคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)