กำหนดกรอบ MOU คณะวิศวฯ กับ CPAC

          เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ได้มีการประชุมกำหนดกรอบบันทึกความร่วมมือ(MOU) ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ CPAC ซึ่งเป็นบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด หรือ ซีแพค ผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป และวัตถุดิบ หิน ทราย ด้วยเครือข่ายการจัดส่งที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย