ปาฐากถาพิเศษ "ทิศทางคมนาคมไทยจะเป็นอย่างไร เมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"

          เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 9.00น. ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีปาฐากถาพิเศษ ในหัวข้อ "ทิศทางคมนาคมไทยจะเป็นอย่างไร เมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" โดย นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดนิทรรศการ โดยนำผลงานวิจัยของนิสิตมานำเสนอให้สาธารณชนได้รับทราบ และได้รับความสนใจจากท่านรัฐมนตรี ฯ และผู้ที่สนใจเป็นจำนวนมาก

1
2
Next