สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เข้าศึกษาดูงาน

          เมื่อวันที่  17 พฤษภาคม 2555 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทป. ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการของกระทรวงกลาโหม นำโดยนาวาเอกวัชระ  การุญนวนิช ผู้อำนวยการฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่ ได้เข้าเยี่ยมชม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และประชุมหารือถึงแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการองค์ความรู้ของคณะฯ
          ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์  แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้