งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2555

          รศ.ดร. ศรินทร์ทิพย์  แทนธานี  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมพิธีเปิดงานและชมนิทรรศการวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 ของ วสท.  ณ ห้องประชุม Jupiter 9 ชั้น 1  อาคาร Challenger 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
          ในการนี้ทางคณะ ฯ ได้เข้าร่วมในการจัดนิทรรศการ ฯ โดยมีนัยสำคัญของงานคือ “เพิ่มพลังการแข่งขันให้ประเทศไทยด้วยความท้าทายทางวิศวกรรม (Empower Thailand Competitiveness With Engineering Challenge )เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา
 


1
2
Next