บริจาคโลหิตสานต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ 2555

          เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2555 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดรับบริจาคโลหิตขึ้น ณ อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตึก EN) ชั้น 1 ห้อง Study room เวลา 09.00-12.00 น. ในการนี้ได้รับความสนใจจากผู้มีจิตศรัทธาเข้ารับบริจาคโลหิตจำนวนสูงถึง 99 ราย ได้รับโลหิตทั้งสิ้นจำนวน 40,150 ซีซี ขออนุโมทนากับศรัทธาทุกดวงที่ได้สร้างกุศลครั้งนี้