วันสถาปนามหาวิทยาลัย 29 ก.ค.55

          เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2555  รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร    เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 22 ปี