ทำบุญภาควิชาวิศวกรรมโยธา 25 ส.ค. 55

          วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2555 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดทำบุญภาควิชา ฯ ขึ้น ณ อาคารปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมโยธา  เพื่อร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของไทย และให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา โดยมีนิสิต คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีทางศาสนาโดยพร้อมเพรียงกัน