Mobile Unit 25 ส.ค. 2555 ร.ร.บ้านหินลาด นครสวรรค์

          ในวันที่ 25 สิงหาคม 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ Mobile Unit ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่ ร.ร.บ้านหินลาด นครสวรรค์ โดยชาวบ้านและนักเรียน ได้ให้ความสนใจในกิจกรรมที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นจำนวนมาก ซึ่งได้มีกิจกรรมเป็นประโยชน์กับนักเรียนและชาวบ้าน เช่น การทำรถแข่งด้วยเครื่องมือทางวิศวกรรม(ช่วงเช้า) การเรียนรู้วิธีการลับมีดที่ถูกต้อง(ช่วงบ่าย) พร้อมทังได้มีการแจกรางวัลให้กับนักเรียนและชาวบ้านอีกด้วย
         โดยบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เข้าร่วมในครั้งนี้ได้แก่  1. นายรณกฤต แสงผ่อง  2. นายเกดิษฐ์ กว้างตระกูล   3. นางสาวปัทมาวดี เมฆพัฒน์    4. นายนิรันดร กาบบัว


1
2
Next