หารือการสร้างความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 31 ส.ค. 2555

การประชุมหารือการสร้างความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ณ ห้อง CE230 อาคารวิศวกรรมโยธา


1
2
Next