นิสิตวิศวฯ คว้า 2 รางวัลในงานนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 12

          เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555  ที่ผ่านมา นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมการประกวด "โครงการนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 12 ประจำปี 2555"  ณ  โถงอาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัย และสามารถคว้ารางวัล ในกลุ่มของกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
การควบคุมความสว่างภายในอาคารด้วยพีแอลซีโดยใช้ตัวตรวจวัดแสง
โดย นายมานนท์  ขันธ์ทอง, นายณัฐวิทย์  อินทเจริญศานต์, นายวัจน์กร  วงศธรบุญรัศมิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่ปรึกษา ดร.นิพัทธ์  จันทร์มินทร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
การลดอุณหภูมิคอนเดนเซอร์ โดยการระเหยของน้ำโดยใช้ใยบวบ (ไฟล์นำเสนอ)
โดย นายวัธนะกิจ จันขันธ์ , นายคาวี  จินาวงค์, นายณัฐพล  พรมวังขวา คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.นินนาท  ราชประดิษฐ์

ในการนี้ได้มีพิธีมอบรางวัลพร้อมโล่ห์ให้กับนิสิตที่ชนะการประกวดทั้ง 5 กลุ่มสาขา
โดย รศ. ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ และจะให้การสนับสนุนให้นิสิตได้พัฒนาความรู้    พัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติต่อไป

1
2
Next