ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม Jewelry Engineering ในงาน Bangkok Gem and Jewelry Fair ครั้งที่ 50

          เนื่องด้วยคณะทำงานของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรฝึกอบรม Jewelry Engineering และการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภายใต้ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม Jewelry Engineering ในงาน Bangkok Gem and Jewelry Fair ครั้งที่ 50 ในระหว่างวันที่ 12-17 กันยายน 2555 นั้น ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้า เครื่องจักร อุปกรณ์ วัสดุ และซอฟท์แวร์ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในระดับสากล ได้ผลตอบรับในทางที่ดีทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ในการเปิดตัวหลักสูตรอบรม Jewelry Engineering เป็นสาขาที่คนในแวดวงอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง