งานเกษียณอายุราชการและมุฑิตาจิต 21 ก.ย.55

          เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดงานมุฑิตาจิตแด่ รองศาสตราจารย์ วิชัย ฤกษ์ภูริทัต รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน ปัทมธรรมกุล และ รองศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์  พุทธพงษ์ศิริพร เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ อาคารเรียนรวม ห้อง EN 617  บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมแสดง มุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 3 ท่าน และขอให้มีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ ประสบความสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืนในการใช้ชีวิตในวัยหลังเกษียณอายุราชการทุกท่าน


 ------------------------------------------------------------------------


ข่าวโดย : กรรณิกา จำปาทอง/ นิรันดร กาบบัว/ ไพโรจน์ อินทศักดิ์


1
2
Next