การรับฟังความคิดเห็น พิษณุโลกเซ็นทรัลปาร์ค 26 ก.ย.55

          เมื่อวันพุธที่ 26  กันยายน 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก จัดโครงการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตาม  โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบพัฒนาพื้นที่และประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (พิษณุโลกเซ็นทรัลปาร์ค) ณ ห้องราชาวดี โรงแรม เดอะ แกรนด์ ริเวอร์ไซด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
          โดยการจัดโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้ ท่านนายกเทศบาลนครพิษณุโลก นายบุญทรง  แทนธานี ได้กล่าวรายงานต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายชัยโรจน์ มีแดง ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว
          ในการรับฟังความเห็น ฯ ผู้ศึกษาวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ หัวหน้าโครงการ และทีมงานได้นำเสนอแนวคิด และส่วนประกอบต่าง ๆ ของโครงการ ให้กับ ผู้เข้ารับฟังความคิดเห็น ฯ ซึ่งประกอบด้วย ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชน ตลอดจนสื่อมวลชน และจะนำข้อเสนอจากที่ประชุม มาปรับใช้ในการออกแบบและพัฒนาพื้นที่ ฯ ให้กับจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นพื้นที่ภูมิสัญลักษณ์ และเป็นอัตลักษณ์ของเมืองพิษณุโลกต่อไป
  ------------------------------------------------------------------------


ข่าวโดย : กรรณิกา จำปาทอง/ นิรันดร กาบบัว/ ไพโรจน์ อินทศักดิ์


1
2
3
Next