คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

          เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 คณะผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  โดยมี ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์ รองผู้อำนวยการ สทป. พร้อมด้วยนักวิจัยสทป. และส่วนบัณฑิตศึกษา ให้การต้อนรับ เพื่อร่วมพูดคุยหารือแนวทางความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัยร่วมกันในอนาคตระหว่าง สทป. และมหาวิทยาลัยนเรศวร