สุขาลอยน้ำ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

          นิสิตชมรมวิศวะอาสา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดทำ “สุขาลอยน้ำ” เพื่อผู้ประสบอุทกภัยจะได้มีห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะและเป็นการป้องกันการเกิดโรคระบาดไปในเวลาเดียวกัน ซึ่งสุขาลอยน้ำ ได้รับการออกแบบให้สามารถใช้งานได้ทั้งสถานการณ์ปกติ และกรณีเกิดภัยน้ำท่วม ประกอบด้วยห้องสุขา 2 ห้อง มีสุขภัณฑ์ชนิดราดน้ำทั้งแบบนั่งราบและนั่งยองอย่างละ 1 ห้อง โดยได้รับการติดตั้งระบบบำบัดของเสีย ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 อาจารย์ประเทือง โมราย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้นำทีมนิสิตชมรมวิศวะอาสา มอบสุขาลอยน้ำ ให้แก่ โรงเรียน บ้านตะแบกงาม ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก


1
2
Next