สวัสดีปีใหม่ 2556

เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2556   คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ส่งความสุขและคำอวยพร ให้แก่คณะ ฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

เขียนข่าว : กรรณิกา  จำปาทอง
ภาพข่าว : ไพโรจน์ อินทศักดิ์