โครงการประกวดโครงงานวิศวเครื่องกล 8 มี.ค. 2556

ในวันที่ 8 มี.ค. 2556 ณ ใต้อาคารวิศวกรรมเครื่องกล - วิศวกรรมอุตสาหการ ได้มีโครงการประกวดโครงงานวิศวเครื่องกล โดยมีนิสิตร่วมแสดงผลงานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล อย่างมากมาย