กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร 2556

          เมื่อวันที่ ...... มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2555  ในการจัดการแข่งขัน ฯ ในครั้งนี้ กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสังกัดสีชมพู โดยมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในวันที่ 23 มีนาคม 2555
          ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ....... กล่าวโอวาทแก่นักกีฬาและกล่าวเปิดการแข่งขัน
          ช่วงกลางวัน บรรยากาศการแข่งขันกีฬา และประกวดกองเชียร์ เต็มไปด้วยความสนุกสนาน
          หลังจากสิ้นเสร็จการแข่งขัน ฯ ช่วงเย็นได้มีงาน Sport Night โดยผู้อำนวยการกองการบริหารงานบุคคล กล่าวรายงานสรุปผลการแข่งขัน ฯ และเชิญท่านประธานในพิธีรมอบถ้วยรางวัล ในการนี้สีชมพูได้รับรางวัลการประกวดกองเชียร์ชนะเลิศ สำหรับช่วงสุดท้ายของงาน Sport Night บุคลากรยังได้รับฟังดนตรี การแสดงต่าง ๆ และรับประทานอาหารร่วมกันอีกด้วย
1
2
Next