Mobile Unit ร.ร.วัดเกาะน้อย และ ร.ร.บ้านน้ำหมัน

27 เมษายน 2556 ร.ร.วัดเกาะน้อย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
28 เมษายน 2556 ร.ร.บ้านน้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
- ให้ความรู้การลับมีดที่ถูกต้อง
- ดัดแปลงพานไถที่ไม่ใช้แล้ว นำมาใช้เป็นจอบ
- ของเล่นเด็ก ต่อวงจรไฟฟ้าทำรถแข่งแปรงสีฟัน
โดยการร่วมมือจาก บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่
1.  นายรณกฤต แสงผ่อง
2.  นายเกดิษฐ์ กว้างตระกูล
3.  นายกาลไกล วรินทร์
4.  นายไตรรงค์ เรืองพิพัฒน์
5.  ว่าที่ร้อยตรี ธานี โกสุม