SHOP IE ร่วมแรงเตรียมงาน ในงานครบรอบ 20 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ร่วมแรงเตรียมงาน
ในงานครบรอบ 20 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุสาหการ
พบกับ เครื่องจักรกลทางด้านวิศวกรรมที่น่าสนใจ


งานวิจัยโครงงานนิสิตนักศึกษาพบกับสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมี กิจกรรมแหล่งความรู้มากมาย
1. ให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยีและการใช้งานเครื่องจักรเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม
2. สาธิตภาคปฏิบัติการงานกัด-เจียระไน
3. สาธิตภาคปฏิบัติการไสโลหะ ปฏิบัติการกลึงโลหะ
4. สาธิตภาคปฏิบัติการงานฝึกฝีมือเบื้องต้น เช่น งานเจาะรู งานตะไบ งานเลื่อย งานโลหะแผ่น งานต่างๆ
5. สาธิตภาคปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก เทคโนโลยี CNC
6. สาธิตภาคปฏิบัติการงานเชื่อมโลหะ เช่น ฝึกภาคปฏิบัติการเชื่อมไฟฟ้า
7. สาธิตแสดงผลงานโครงงานนิสิตต่าง
8. กิจกรรม เกม ต่างๆ
9. ชมรมสิ่งประดิษฐ์
  - สร้างเครื่องโม่ผสมปูนเอนกประสงค์วัสดุเหลือใช้ ถัง 200 ลิตร
 - จักรยานสามล้อลอยน้ำ
 - กิจกรรมต่างๆ
10. ชมรมวิศวะอาสา
- สร้างสุขาลอยน้ำแบบต่างๆ
- โครงการวิศวะอาสาสร้างอาคารเรียน โรงอาหาร สนามเด็กเล่นโครงการสถานสงเคราะห์ ต่างๆ
- กิจกรรมต่างๆ
11. งานวิจัยโครงงานนิสิตนักศึกษาพบกับสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ
-  เครื่องช่วยส่งใบงานแบบกึ่งอัตโนมัติ (เครื่องซ้อมรับพระราชทานปริญญา) 
-  การออกแบบและสร้างรถจักรยานอเนกประสงค์ - เครื่องนับ ชั่ง และคัดขนาดมะนาวหรือส้ม
-  ฟิกซ์เจอร์ของเครื่องกลึงสำหรับงานทำร่องลิ่ม - รถตัดหญ้าอเนกประสงค์ – เรืออเนกประสงค์
– รถขนถ่ายลำเลียงขึ้นที่สูงแบบขั้นบันได  - รถตัดหญ้าปลอดมลพิษ***
-  การออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดหญ้าแพงโกล่าติดรถไถเดินตาม  - เครื่องอัดเศษโลหะกึ่งอัตโนมัติ****
-  เครื่องสกัดน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำ- เครื่องเก็บและคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก***- รถเกษตร เอนกประสงค์  2
-  กังหันลมพลังงานธรรมชาติ- เครื่องขอดเกล็ดปลา- เครื่องผ่ามะพร้าว
-  ชุดดักฝุ่นปลายท่อระบายอากาศของห้องผสมปุ๋ย กรณีศึกษา โรงงานเกษตรบ้านกร่าง
-  การผลิตเครื่องคัดแยกน้ำผึ้ง- เครื่องขุดดิน SOIL MACHINE DIGGING - รถเข็นคนพิการพลังงานแสงอาทิตย์
-  เครื่องพ่นยาแบบ 2 ระบบ    - การพัฒนาเครื่องหว่านและเครื่องพ่นทางการเกษตร- การศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคของอลูมิเนียม  
  ผสมเกรด A356 ที่ได้ จากการหล่อแบบ  แรงโน้มถ่วงเทียบกับการหล่อแบบเทผ่านรางเทหล่อเย็น - ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

(IE+ชมรมสิ่งประดิษฐ์ + ชมรมวิศวะอาสา ร่วมแรงร่วมใจเร่งเตรียมงานครบรอบ 20 ปีคณะ)