โปรโมทงานครบรอบ 20 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทางสถานีวิทยุ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ได้จัดรายการวิทยุ มน. 107.25 โดยมีเนื้อหาในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงาน Open House ครบรอบ 20 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร