ชมรมวิศวะอาสาช่วยเหลือ ยาย น้อย บ้านชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

        เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 นิสิต IE ปี 4 ร่วมกับชมรมรมวิศวะอาสาและที่ปรึกษาชมรม   คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร เข้าช่วยเหลือ ยายน้อย ที่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดัน ตาฝ่ามัว หัวเข่าบวมน้ำและไร้ญาติไม่มีจะกิน อาศัยปลูกกระต๊อบหญ้าคาอยู่บนที่ชาวบ้านผู้ใจบุญ ทางเราได้นำข้าวสารอาหาร ของใช้ เงินไปช่วยเหลือบ้างส่วน ที่บ้านชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
(ชมรมรมวิศวะอาสาได้เข้าสำรวจมีโครงการที่จะทำที่อยู่อาศัยใหม่เป็นบ้านน๊อกดาว 4x3 m )